EĞİTİM BİLGİLERİ

Eğitimleri inceleyerek dilediğiniz uygulamalı eğitimlerimize kaydolabilirsiniz.

Vergi Usul Kanunu Kapsamında Enflasyon Muhasebesi

Eğitim Tipi :

Yüzyüze

Eğitim Yeri :

İstanbul / Beyoğlu

ISTANBUL - BEYOGLU

Etkinlik formatı ve Süresi :

5 Saat

Eğitim Seviyesi :

İleri

Amacı :

Bu eğitimin amacı, katılımcılara enflasyon muhasebesi konusunda geniş ve uygulamalı bir bilgi sağlamaktır. Bu sayede, katılımcılar enflasyonun işletmeler üzerindeki etkilerini anlamak, bu etkileri tahmin etmek ve stratejik kararlar alırken bu etkileri dikkate almak için gereken yetenekleri geliştireceklerdir. Ayrıca, katılımcılar enflasyonun finansal tablolar üzerindeki etkilerini analiz etme ve bu etkileri yönetme konusunda bilgi ve beceri kazanacaklardır.

Kapsamı :

Bu eğitim, katılımcılara enflasyon muhasebesi ve bu konudaki V.U.K düzenlemeleri hakkında ayrıntılı bilgi sağlamayı amaçlar. Eğitim, enflasyon kavramı, enflasyonun temel finansal tablolar üzerindeki etkileri, enflasyon muhasebesi modelleri ve enflasyon düzeltme katsayıları gibi konuları içerir. Ayrıca, parasal ve parasal olmayan kalemler, muhasebe hesapları ve reel olmayan finansman maliyetlerinin hesaplanması ve uygulanması da bu eğitimin kapsamına dahildir.

Eğitim Programı :

2023 sonu itibariyle zorunlu hale gelecek olan #EnflasyonMuhasebesi uygulamasına hazır mısınız?

Finansal tablolarınızın enflasyonun etkilerinden korunmasını sağlamak ve bu konuda düzenlemeleri doğru bir şekilde uygulamak mı istiyorsunuz?

Enflasyon Kavramı, Enflasyon Muhasebesi Modelleri, Düzeltme Katsayısı ve Stokların Düzeltilmesinde Kullanılacak Yöntemler gibi birçok konuda uzmanlaşmış bir eğitim programı oluşturduk.

Kapsamlı eğitimimiz ile enflasyon muhasebesi düzenlemelerini V.U.K kapsamında öğrenecek, parasal ve parasal olmayan kalemler hakkında bilgi sahibi olacak, muhasebe hesapları ve bilanço hesap grupları itibariyle düzeltme işlemlerini öğreneceksiniz.

Ayrıca, reel olmayan finansman maliyetlerinin hesaplanması ve uygulamaları, 31.12.2023 tarihli başlangıç bilançosunun düzeltilmesi ve 01.01.2024 tarihinden sonraki bilançoların düzeltilmesi konusunda uygulamalı bilgi edineceksiniz.

Yeni düzenlemeleri anlamak ve işletmenizin performansını enflasyon karşısında nasıl koruyacağınızı öğrenmek için eğitimimize katılın.

Hazırlıklı olun ve bu değişikliklere uyum sağlamak için eğitimimize hemen kaydolun!

 

Eğitim programında yer alan konular;

·        Enflasyon Kavramı

·        Enflasyonun Temel Finansal Tablolar üzerindeki Etkileri

·        Enflasyon Muhasebesi Modelleri

·        V.U.K Kapsamında Enflasyon Muhasebesi Düzenlemeleri

·        Parasal Kalemler

·        Parasal Olmayan Kalemler

·        Düzeltme Katsayısı

·        Ortalama Düzeltme Katsayısı

·        Taşıma Katsayısı

·        Muhasebe Hesapları

·        Reel Olmayan Finansman Maliyetlerinin Hesaplanması ve Uygulanması

·        Bilanço Hesap Grupları İtibariyle Düzeltme İşlemleri

·        Stokların Düzeltilmesinde Kullanılacak Yöntemler ve Uygulamaları

·        Başlangıç Bilançosunun Düzeltilmesi (31.12.2023) Uygulamaları

·        01.01.2024 Tarihinden sonraki bilançoların (Geçici Vergi Dönemleri itibariyle) Düzeltilmesi Uygulamaları

Kazanımlar :

Kimler Katılabilir :

Muhasebeciler, Finansal Analistler, Finans Yöneticileri, CFO'lar, İşletme Sahipleri, Mali Müşavirler, Denetçiler, Bütçe Planlama Uzmanları, Yatırım Analistleri, Muhasebe Öğrencileri, Muhasebe Eğitmenleri, Vergi Danışmanları, Finansal Hizmetler Profesyonelleri, Yönetim Konsültasyonları.

Eğitim Dili :

Hesap Numaralarımız
Katılım Ücreti : 4.200,00 ₺
Eğitmenler