BLOG

Eğitime ve iş hayatına dair herşey.

Konu excel ise dert etmeyin!

Excel Programının Özellikleri

Excel programını bu denli yoğun kullanmamızın nedenleri vardı elbette. Özetleyecek olursak;

1.      Excel Programı son derece esnektir. İş yapınız nasılsa aynen bire bir kopyasını Excele yansıtmak ve çok pratik uygulanabilir bir yapı kurulması mümkündür.

 

2.      Excelin şirket ve kişisel tercihlere göre rapor dizayn edilmesine olanak verir. Standart programların çoğunda bulunmayan, mümkün olanların da kısıtlı bir şekilde olanak verdiği rapor dizaynı konusu Excelin en güçlü ve kolay uygulanabilir yönlerinden biridir. Gerek görsel, gerekse içerik olarak tam ihtiyaca cevap veren ve dolayısıyla yürütülmekte olan operasyona hakimiyeti artıran bir programdır Excel.

 

3.      Excel; ekonomiktir. Excelde ihtiyaca göre program yapılması durumunda programın hazırlanması sürecinin zaman maliyetinden başka bir maliyeti yoktur. Ama bu maliyet orta ve uzun vadede kat be kat tasarruf edilmesi ve ek kazançlar sağlanmasına zemin hazırlar.

 

4.      Excel programının yetenekleri sanıldığından daha zengindir. Excel sadece tablo oluşturan bir program değildir. Tablo oluşturmak Excelin yeteneklerinden sadece bir tanesidir. Excel bünyesinden yapılabilecek işlere birkaç örnek verilecek olunursa;

 

-        Muhasebe, personel ve profesyonel programlara benzer operasyonel programlar hazırlanabilir.

-        Az sayıda kayıt girerek çok sayıda paralel işlemin otomatik yapılması sağlanabilir ki bu özellik verilerin kaydedilmesi sürecinde zamandan tasarruf sağlayan ve hata yapılmasını oldukça azaltan bir özelliktir.

-        Excel ile internetten otomatik indirmek mümkündür. Örneğin TCMB kurları, İMKB hisse senedi işlem bilgileri gibi pek çok veri internetten Excel sayesinde zahmetsizce ve ücretsiz olarak indirilebilir.

-        Excel programı üzerinden kişiselleştirilebilen e-postalar gönderilebilir, gelen e-postalar arşivlenebilir, hatta gelen e-postalara belli kurallara bağlanarak otomatik cevap gönderilebilir Excel sayesinde.

-        Şablonlar oluşturulabilir. Mutabakat yazıları, banka talimatları, teklif formları, toplantı tutanakları gibi şirketin operasyonunda önemli yeri olan ama rutin olduğu için yerine getirilmekte zorlanılan işleri Excel ile kolay ve hatta keyifli hale getirmek mümkündür.

-        Excelin yetenekleri söz konusu olduğunda liste uzatılabilir. Excel uygun şekilde kurgulandığında Power Point, Word gibi programlara alternatif olabilecek şekilde de kullanılabilir. Excelin içinde resim gibi görsel materyaller işlenebilir.

 

Excel Programını Kullanmayı Öğrenme Süreci

Excel programının yaratıcılığa açık olması ve kişisel tercihlere göre kurgulanabilir olması bir avantaj olmasının yanında öğrenme sürecine diğer programları öğrenmeye kıyasla daha farklı motive olunması gerekliliği olmaktadır.

Muhasebe, ERP, CRM, personel programları gibi programlar; standartlaşmıştır. Yani bu programlarla neler yapılabileceği o programın yazılım ekibi tarafından kurgulanmış ve gayet başarılı bir şekilde çalışırlar. Aynı anda çok sayıda kullanıcının kayıt yapmasını, rapor almasını sağlayan, şirketin kayıtlarının güvencesi niteliğindedir standart programlar. Bu yönleriyle, vazgeçilemezdirler.

Ama Excel programının standart bir yapısı bulunmamaktadır. Excel tasarımlanma ihtiyacı duyan bir programdır. Kullanıcısı Excel program yardımıyla aslında kendi iş modeline ve iş akışına göre Excelin yeteneklerini harmanlayarak bir tasarım hazırlar.

İşte bu yönüyle Excel diğer programlardan köklü bir şekilde ayrılır. Şu şekilde ifade edilebilir.

-        Standart programlar öğrenebilen programlardır.

-        Excel programı ise idrak edilmesi gereken bir programdır.

Bir olayı idrak etmek, aslında bir serüven yaşamak gibidir. Excelin iş hayatına uyarlanabilecek çok sayıda formülü, işlevi, özelliği bulunduğundan bunların hepsini bir çırpıda idrak etmek mümkün olmamaktadır. Bu unsurların kademe kademe hazmetmek ve yeri geldikçe iş yapısın adapte ede ede Excel kullanımında ustalaşılmaktadır.

 

Eğitim Müfredatı

Bu açıdan bakıldığında Excel öğrenmede ortaya çıkan en önemli etken; müfredat olmaktadır. Müfredat ve bu müfredat iş hayatındaki kullanım yerleriyle örneklendirerek ileten bir eğitmen Exceli idrak etmede önemli rol oynamaktadır. Excel programının elbette güçlü bir akademik yönü de olmakla birlikte iş yaşamındaki yansıması eğitmenin rolünün önemini artırmaktadır.

Müfredat konusunu hızla işe adapte edebilecek, Excel kullanımında farklara daha güçlü vurgu yapılması, ne uzun ne kısa tam dozunda anlatım ile eğitim alanı yormayan bir eğitim sistemi Excel öğrenmek ayrılan sürenin verimini artırmaktadır.

Excel Size markası ile hazırladığımı Excel eğitim müfredatı, iş yaşamıyla uyumlu bir içerik olmasına özen gösterilmiştir. Hem eğitim sürecini daha keyifli olması, anlatım zenginliği kadar konu seçimiyle de pekiştirilmiştir.

 

 

Görsel Materyaller

Bilindiği üzere eğitim; işitsel ve okuma yönü ağır basan bir süreçtir. Excel Size olarak Excel eğitiminde konulara çağrışım yapacak illüstrasyonlarla hatırlamayı kolaylaştırmak, idrak sürecini hızlandırmak ve tabii ki aslında teknik yönü ağır basan bir eğitim olan Excel eğitiminin kasvetini keyfe dönüştürmek sağlanmıştır.

Eğitimin akışı ile paralel olarak katılımcılara sunulan uygulama dosyalarıyla eğitimin anında uygulanabilir olması sağlanmıştır. Eğitim bitiminde işlenen konuların çözümlenmiş hazır versiyonu da katılımcılara sunulmaktadır.

 

Katılımcıların Özellikleri

Excel eğitiminin verimi açısından katılımcının klavye tanıması, klavye mouse kullanımında anlatımı takip edebilecek düzeyde olması beklenmektedir. Yine belirli bilgisayar terimlerine aşina olunması da Excel eğitiminin verimli olması açısından önemlidir.

Excel eğitimi salt anlatıma dayalı bir eğitim olmamaktadır. Teknik yönünün baskın olması nedeniyle eğitimin verimliliği açısından aktif katılım önemlidir. Bu itibarla zorunlu olmamakla birlikte Excel Size eğitimlerinde katılımcıların her birinin bağımsız bilgisayarı olması ve eğitimde işlenen konuyu anında uygulaması önerilmektedir.

Anında uygulama yapılmaması veya bağımsız bilgisayarı olmaması bir süre sonra katılımcının eğitim müfredatından kopmasına neden olmaktadır.

Excel gibi güçlü ve yetenekli bir programdan yararlanmak isteyenler için keyifli ve faydalı bir eğitim hizmeti vermektir.